O nas

Fundacja "Dar dla najmniejszych" przy Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie Powstała z inicjatywy ludzi, którym drogi jest los najmłodszych istnień ludzkich potrzebujących pomocy dla ratowania ich zdrowia, a często życia.

Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka istnieje id 15 grudnia 1998r. Jest oddziałem referencyjnym II stopnia dla oddziałów noworodkowych regionu częstochowskiego. Są w nim leczone przede wszystkim wcześniaki i chore noworodki. Współpracujemy z Oddziałami III stopnia referencyjności i środkami klinicznymi Akademii Medycznych. W oddziale pracuje 4 lekarzy i 13 pielęgniarek. Placówka dysponuje 12 łóżkami noworodkowymi, w tym 3 stanowiskami intensywnego nadzoru. W czasie istnienia oddziału leczonych w nim było 1310 noworodków. Udało się uzyskać zwiększenie przeżywalności wcześniaków z masą ciała poniżej 1500g z 82% do 93%, w tym uratowano życie 40 wcześniakom z masą ciała poniżej 1000g. Oddział jest w pełnij obłożony pacjentami ze względu na ciągle wysoką ilość ciąż patologicznych i związaną z tym dużą liczbą chorych noworodków. W sytuacji ciągłego niedofinansowania lecznictwa zamkniętego z środków NFZ, zwłaszcza oddziałów wysokospecjalistycznych, Jakim jest Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, szczególnego znaczenia nabiera wszelka pomoc finansowa, a cenna staje się każda symboliczna złotówka zasilająca dodatkowo budżet oddziału.

Środki finansowe uzyskiwane dzięki działalności "Fundacji" mogą zostać wykorzystane w sposób pożyteczny dla oddziału na wiele sposobów. Może to być:

  • zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i środków pielęgnacyjnych,
  • zakup sprzętu jednorazowego użytku, którego niedostatek jest istotnym problemem dla normalnego funkcjonowania oddziału
  • pozyskanie środków farmakologicznych rzadko stosowanych, ale niezbędnych dla ratowania noworodków w stania zagrożenia życia,
  • wspierania rodziców dzieci urodzonych przed 36 tygodniem ciąży w procesie edukacji (szkolenia dla rodziców, zakup fachowej literatury, własny serwis internetowy),
  • finansowa pomoc w szkoleniu personelu medycznego (organizowanie szkoleń w oddziale, udział w szkoleniach prowadzonych w ośrodkach kliniznych).

Fundatorom, Zarządowi, Radzie Fundacji głęboko leży na sercu doskonalenie diagnostyki, Leczenia, Opieki pielęgnacyjnej noworodków oraz podnoszenie poziomu wiedzy medycznej personelu dla dobra tych istnień ludzkich, Które są najbardziej bezbronne i szczególnie poszkodowania przez los.

NIE ZOSTAWIAJMY ICH BEZ POMOCY!